Eğitim-Sen 25. Mücadele Yılını Kutluyor

Eğitim-Sen 25. Mücadele Yılını Kutluyor

 

 

Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Dağdeviren," Bugüne kadar maruz kaldığımız baskı, tehdit, yasak ve engellemelere rağmen aydınlık yarınlara doğru yürüyüşümüzü onurla, dirençle, umutla ve kararlılıkla sürdürüyoruz."dedi.

Dağdeviren, yazılı yaptığı açıklamada, 23 Ocak 1995’te Eğitim-Sen ve Eğitim-İş'in birleşmesiyle kurulan eğitim ve bilim emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele örgütü, Eğitim-Sen 25. Mücadele Yılını kutladığını kaydetti.

-"DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN YÜRÜTÜLEN MÜCADELENİN TARİHİDİR"

Bugüne kadar maruz kaldıkları baskı, tehdit, yasak ve engellemelere rağmen aydınlık yarınlara doğru yürüyüşü onurla, dirençle, umutla ve kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Dağdeviren, şöyle devam etti:

"Kökleri 1908'e kadar giden eğitim ve bilim emekçilerinin 112 yıllık mücadele geleneği ve tarihi, aynı zamanda insanca bir yaşam ve demokratik bir Türkiye için yürütülen mücadelenin tarihidir. Eğitim ve bilim emekçilerinin 112 yıllık onurlu yürüyüşünde Encümen-İ Muallimin,Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu (TÖDMF) Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), İLKSEN, Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), Eğit-Der, Eğitim-İş, Eğit-Sen, Öğretim Elemanları Sendikası (ÖES) sürecinden aldığı geleneğin izlerini görmek mümkündür.

Eğitim-Sen öylesine güçlü bir geleneğe sahiptir ki, mücadele tarihi içinde isimler ve yüzler değişse de savunulan ilke ve değerler hiçbir zaman değişmemiştir. Aradan yıllar geçse de iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda, yaşamın her alanında dayanışmayı, mücadeleyi ve umudu büyütmeye çalıştık. Çocuklarımıza ve öğrencilerimize verdiğimiz sözden asla vazgeçmedik, onlara onurlu bir gelecek bırakmanın sorumluluğunu her zaman hissettik.

Eğitim-Sen, eğitimde ve toplumsal yaşamın her alanında oluşturulmak istenen karanlığı, fiili ve meşru mücadelesi sonucunda yırtarak, umudu örgütlemiş, eğitim ve bilim emekçilerinin sesi, taleplerinin takipçisi olmuş, mücadeleci kimliğinden ödün vermeden çeyrek asrı geride bırakmıştır."

-"BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE ÖRGÜTÜ OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

Eğitim-Sen, tüm kararlılığıyla toplumun bütün bireylerinin temel insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda, herkesin kendi anadilinde, cins ayrımcı olmayan, eşit, demokratik, laik, bilimsel, parasız ve kamusal nitelikli eğitim görmesini savunduğunu belirten Dağdeviren, "Eğitim-Sen, geçtiğimiz 25 yılda sadece sendikal hakların değil, aynı zamanda emek, demokrasi ve barış mücadelesinin öznesi olmuş, her türlü antidemokratik uygulamanın, baskıların ve her türlü ayrımcılığın karşısında yer almıştır."dedi.

Dağdeviren, emek, barış ve demokrasi mücadelesinin bir bütün olduğu ve birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğinin açık olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle Eğitim Sen her zaman aydınlığın, eşitliğin, emeğin, demokrasinin, adaletin ve barışın savunucusu ve sesi olmuştur. Eğitim Sen’in mücadelesi aynı zamanda, düşünceyi ifade ve örgütlenme özgürlüğünün sağlanması, farklı kimlik ve kültürlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği ve kamusal alanda kendisini temsil edebildiği gerçek anlamda laik ve demokratik bir Türkiye yaratılması mücadelesidir.Eğitim-Sen, geçmişten bugüne taşıdığı değerlerle, eğitim ve bilim emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele örgütü olmayı sürdürecektir."şeklinde ifade etti.Bu yazı toplam 630 defa okunmuştur