Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Barutçu:“Döner Sermaye Dönmüyor, Sistem Tıkandı”

Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Barutçu:“Döner Sermaye Dönmüyor, Sistem Tıkandı”

 Performans sisteminin mantığı çok çalışana çok ücret, az çalışana az ücret ödemek olduğunu belirten Barutçu,"Böylece doktorlar maksimum performans ile çalışmaya teşvik edilecekti. Teoride doğru gibi görünse de pratikte beklenen sonuç gerçekleşmemiştir. Farklı hastanede aynı hizmet puanını üretmiş doktorlar bile birbirinden çok farklı ücret almaktadır." diye konuştu.

-"SABİT EK ÖDEMELER BİN AN ÖNCE GENEL BÜTÇEYE ALINMALI"

Sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfında çalışanların durumlarının çok daha vahim olduğunu dile getiren Barutçu, şunları kaydetti:

"Zaten bu grup döner sermaye sistemi içinde bir anlam ifade etmemektedir. Az da çalışsalar, çok da çalışsalar az ücret almaktadırlar. Genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar ise kötünün de kötüsü durumundalar.
Ne yaparlarsa yapsınlar, alacakları ücret değişmemektedir. Onlarında döner sermaye sistemi içerisinde hiçbir değeri yoktur. Mevcut performans sistemi büyük bir aldatmacadan ibarettir. Doktorlar ve kurumlar aldatılmaktadır. Hâsılı kelam tüm sağlık çalışanları aldatılmaktadır! Eğitimi aynı, unvanı aynı, hizmet yılı aynı ve hizmeti aynı olan çalışanların birbirinden farklı ücret almaları haksızlıktır! Bu yapılanlar emek hırsızlığından başka bir şey değildir!!!
Bu durum sadece sağlık bakanlığına has bir durumdur. Tüm bakanlıklarda aynı unvanda olanlar ve aynı hizmeti verenler eşit ücret alırken sağlık bakanlığında farklı ücret almaktadırlar. Eşitler arasında bile adaleti sağlayamayan bir sistem içerisinde çalışanların çalışma barışından söz etmek mümkün değildir! Buradan tüm ilgililere sesleniyoruz; 'Çalışanın hakkını, teri kurumadan ödeyiniz' diyen bir Peygamberin ümmeti olarak çalışan terinin hakkını alamamaktadır. Bu durumu düzeltmek için döner sermaye ödemelerine 'kambur' olan sabit ek ödemeler bir an önce Genel Bütçeye alınmalı ve döner sermaye sisteminde hakkaniyetli bir değişikliğe gidilmelidir."


Bu yazı toplam 831 defa okunmuştur